ปฏิทินการสอบ ธันวาคม 2566      
สามารถลงทะเบียนได้ ไม่สามารถลงทะเบียนได้
อาทิตย์
SUN
จันทร์
MON
อังคาร
TUE
พุธ
WED
พฤหัสบดี
THU
ศุกร์
FRI
เสาร์
SAT
1
รอบที่ 1 (39/40)
รอบที่ 2 (40/40)
2
3
4
5
6
รอบที่ 1 (35/40)
รอบที่ 2 (39/40)
7
8
รอบที่ 1 (40/41)
รอบที่ 2 (41/41)
9
10
11
12
รอบที่ 1 (40/40)
รอบที่ 2 (40/40)
13
14
รอบที่ 1 (40/40)
รอบที่ 2 (40/40)
15
16
17
18
รอบที่ 1 (40/40)
รอบที่ 2 (40/40)
19
20
รอบที่ 1 (40/40)
รอบที่ 2 (40/40)
21
รอบที่ 1 (40/40)
รอบที่ 2 (40/40)
22
รอบที่ 1 (40/40)
รอบที่ 2 (40/40)
23
24
25
26
27
28
29
30
31