ปฏิทินการสอบ มกราคม 2562      
สามารถลงทะเบียนได้ ไม่สามารถลงทะเบียนได้
อาทิตย์
SUN
จันทร์
MON
อังคาร
TUE
พุธ
WED
พฤหัสบดี
THU
ศุกร์
FRI
เสาร์
SAT
1
2
3
รอบที่ 1 (23/24)
รอบที่ 2 (24/24)
4
5
6
7
รอบที่ 1 (23/24)
รอบที่ 2 (22/24)
8
9
รอบที่ 1 (23/24)
รอบที่ 2 (24/24)
10
11
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
12
13
14
15
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
16
17
รอบที่ 1 (22/22)
รอบที่ 2 (24/24)
18
19
20
21
รอบที่ 1 (16/24)
รอบที่ 2 (24/24)
22
23
รอบที่ 1 (10/24)
รอบที่ 2 (16/24)
24
25
รอบที่ 1 (23/24)
รอบที่ 2 (18/24)
26
27
28
29
30
31