ปฏิทินการสอบ พฤษภาคม 2560      
สามารถลงทะเบียนได้ ไม่สามารถลงทะเบียนได้
อาทิตย์
SUN
จันทร์
MON
อังคาร
TUE
พุธ
WED
พฤหัสบดี
THU
ศุกร์
FRI
เสาร์
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
16
17
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
18
19
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
20
21
22
23
รอบที่ 1 (2/24)
รอบที่ 2 (24/24)
24
25
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (81/81)
26
27
28
29
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
30
31
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)