ปฏิทินการสอบ เมษายน 2560      
สามารถลงทะเบียนได้ ไม่สามารถลงทะเบียนได้
อาทิตย์
SUN
จันทร์
MON
อังคาร
TUE
พุธ
WED
พฤหัสบดี
THU
ศุกร์
FRI
เสาร์
SAT
1
2
3
รอบที่ 1 (60/80)
รอบที่ 2 (44/80)
4
5
รอบที่ 1 (65/80)
รอบที่ 2 (40/80)
6
7
รอบที่ 1 (79/80)
รอบที่ 2 (76/80)
8
9
10
11
รอบที่ 1 (54/80)
รอบที่ 2 (27/80)
12
13
14
15
16
17
18
19
รอบที่ 1 (26/80)
รอบที่ 2 (24/24)
20
21
รอบที่ 1 (28/80)
รอบที่ 2 (24/24)
22
23
24
25
รอบที่ 1 (46/80)
รอบที่ 2 (24/24)
26
27
รอบที่ 1 (45/45)
รอบที่ 2 (24/24)
28
29
30