ปฏิทินการสอบ กันยายน 2560      
สามารถลงทะเบียนได้ ไม่สามารถลงทะเบียนได้
อาทิตย์
SUN
จันทร์
MON
อังคาร
TUE
พุธ
WED
พฤหัสบดี
THU
ศุกร์
FRI
เสาร์
SAT
1
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
2
3
4
5
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
6
7
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (23/24)
8
9
10
11
รอบที่ 1 (23/24)
รอบที่ 2 (24/24)
12
13
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (23/24)
14
15
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
16
17
18
รอบที่ 1 (24/24)
19
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
20
รอบที่ 1 (7/24)
21
รอบที่ 1 (23/24)
รอบที่ 2 (24/24)
22
รอบที่ 1 (24/24)
23
24
25
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
26
รอบที่ 1 (24/24)
27
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
28
29
รอบที่ 1 (24/24)
รอบที่ 2 (24/24)
30