ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ



ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู่ระบบ





ขั้นตอนที่ 2
เลือกวันที่ต้องการลงทะเบียน





ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันการลงทะเบียน